Press

Pressmaterial

Vänligen kontakta områdets VD på andersen@hylliepark.se för ytterligare information.

Hyllie Park är ett samlingsnamn för en rad olika idéburna verksamheter organiserade i ideella föreningar och aktiebolag utifrån en gemensam värdegrund.


Hyllie Park Kyrkan bedriver genom Hyllie Park Diakoni AB äldreboende, förskola, grundskola och restaurang och i samarbete med bland annat frikyrkosamfundet Evangeliska frikyrkan är man huvudman för Hyllie Park Folkhögskola.


Hyllie Park Samverkan är ett samägt bolag av Kyrkan, Folkhögskolan och Diakoni för att äga och förvalta de samutnyttjade fastigheterna. Kyrkan och Folkhögskolan står bakom Hyllie Park Resurs som bland annat bedriver två secondhandbutiker i Malmö och Åkarp i samverkan med Erikshjälpen.


Hyllie Park Talentbyrån AB är ett samarbete mellan Folkhögskola och Skillinge Missionshus, Simrishamn.


Verksamheterna har gemensamt ca 300 anställda och vi räknar med att ca 2 500 personer betjänas regelbundet av de olika verksamheterna. Den ekonomiska omsättningen är omfattade och eventuellt överskott återinvesteras in i verksamheterna. Undantaget är Hyllie Park Resurs med sina två secondhandbutiker som skapar betydande överskott för diakonalt och socialt arbete främst i utvecklingsländer.

Kontakta oss gärna!

info@hylliepark.se

www.hylliepark.se