Logga_edited.jpg

Hälsa och lärande går hand i hand!

På Hyllie Park Grundskola ska alla kunna känna arbetsglädje! Det är viktigt att vi alla förstår att vi är en del av och har ett ansvar för arbetsmiljön på vår arbetsplats. Vi är ett team, där våra olika kompetenser tas tillvara och vi kompletterar varandra. Laget är större än jaget - samarbete är prioriterat, och vi utvecklas tillsammans.

Värdegrunden ska genomsyra arbetsplatsen i ord och handling och ligga till grund för hur du arbetar och förhåller dig till dina kollegor. 

 

Det är en viktig överenskommelse som gäller alla, inklusive vikarier. 

Är du intresserad av att bli en del av vårt team, eller jobba som timvikarie hos oss? Kontakta rektor Maria Weibull eller biträdande rektor Åsa Svensson!

Personal

MARIA WEIBULL

Rektor

079-098 17 61

maria.weibull@hylliepark.se

ÅSA SVENSSON

Biträdande rektor

072-202 26 29

asa.svensson@hylliepark.se

EMMA GYLLENSWÄRD

Grundskollärare

-Klasslärare i förskoleklass

-Idrottslärare för år 1-6

emma.gyllensward@hylliepark.se

SOFIE PERSSON

Grundskollärare

Klasslärare i förskoleklass

sofie.persson@hylliepark.se

MALIN HULTHÉN

Grundskollärare

Klasslärare i år 1

malin.hulthen@hylliepark.se

PETER HAMMARSTRAND

Förskollärare

-Klasslärare i år 1

-Arbetar på fritids

peter.hammarstrand@hylliepark.se

JOSEFIN DIGNERT

-Grundskollärare

-Fritidspedagog

Klasslärare i år 2

josefin.dignert@hylliepark.se

NINNIE NÄRHI

-Förskollärare

-Förstelärare

Klasslärare i år 3

ninnie.narhi@hylliepark.se

TOMCE MANCEVSKI

Grundskollärare SO

Klasslärare i år 4

tomce.mancevski@hylliepark.se

GUNILLA OLSSON

-Grundskollärare

-Förstelärare

Klasslärare i år 3

gunilla.olsson@hylliepark.se

HANNA NILSSON

Grundskollärare

Klasslärare i år 4

hanna.nilsson@hylliepark.se

CAMILLA NILSSON

Grundskollärare

Klasslärare i år 4

camilla.nilsson@hylliepark.se

SUSANNE WANGHEIM

Grundskollärare

-Klasslärare i år 5

-Skolans bibliotekarie

susanne.wangheim@hylliepark.se

VICTORIA METTÄLÄ

Grundskollärare

Klasslärare i år 6

victoria.mettala@hylliepark.se

EVA MELIN

Fritidspedagog

-Hem- & konsumentkunskap

-Musik år 4-6

-Arbetar på fritids

eva.melin@hylliepark.se

MAJA AUDINELL RICHTER

Pedagog i bild, slöjd och tyska

Arbetar på fritids

maja.richter@hylliepark.se

ANTON LARSSON

Fritidsledare

-Idrottslärare för år 4-6

-Arbetar på fritids

anton.larsson@hylliepark.se

OMAR SAAD

Fritidsledare

Arbetar på fritids

omar.saad@hylliepark.se

LINDA-MARIE KARLSSON

Resurs i år F-6

-Arbetar på fritids

linda-marie.karlsson@hylliepark.se

DERRICK RUKUNDO

Resurs i år 1

-Arbetar på fritids

derrick.rukundo@hylliepark.se

JACOB NÄRHI

Resurs i år 5

-Arbetar på fritids

jacob.narhi@hylliepark.se

MIKAEL SVENSSON

Resurs i förskoleklass

-Arbetar på fritids

mikael.svensson@hylliepark.se

OSSIAN CONTASSOT

-Arbetar på fritids

-Webbansvarig

ossian.contassot@hylliepark.se

CLAUDIO COSSIO

Servicepersonal

Sköter lokalvården samt ansvarar för skolans kök

claudio.cossio@hylliepark.se

AHMED ALRAJAB

Servicepersonal

Rastvakt, mellanmålsvärd och lokalvård

ahmed.alrajab@hylliepark.se

SARA HÖTZEL

Skolsköterska

Ingår i skolans elevhälsoteam

040-37 59 08

sara.hotzel@hylliepark.se

ANNIKA LINDGREN

Skolläkare

Ingår i skolans elevhälsoteam

annika.lindgren@hylliepark.se

THOMAS IVARSSON

Specialpedagog

Ingår i skolans elevhälsoteam

073-374 77 80

thomas.ivarsson@hylliepark.se

KURATOR

Ingår i skolans elevhälsoteam

073-936 69 81

kurator@hylliepark.se

1200px-Facebook_Logo_(2019).png
EU-logotyp_Skolmjolksstod.jpg.jpg
logga_utan_bakgrund-1.png
karta_hyllie_park.jpg